WaterManagement


Omschrijving

De watermanager staat in Nederland voor een uitdagende toekomst. Tal van issues, o.a. als gevolg van de
klimaatverandering, claimen steeds meer zijn aandacht. Goed waterbeheer is gebiedsoverstijgend geworden.
Nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarom een must. WaterManagement wil de
verbindende factor zijn om kennis met elkaar te delen. Zowel de samenwerking in de praktijk als nieuwe
technische ontwikkelingen en onderzoek krijgen ruim de aandacht.


Uitgever

Sdu Uitgevers b.v.


Tarievenkaart

Download de tarievenkaart


Contactpersoon

Vincent IJff

(070) 399 00 00

vincent@jetvertising.nl

Category
In de lijst