Utilities


Omschrijving

UTILITIES is het enige vakblad in Nederland op het gebied van energie, water en gassen in de vrije markt. De redactie richt zich primair op de utilities-intensieve industrie, (semi)overheden, energie-, waterbedrijven en power plants. Aandacht gaat uit naar de zakelijke markt waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen: Technologie, voorzieningszekerheid, leveringszekerheid, inkoop, uitbesteding, liberalisering, onderhoud, metering, aardgasmarkt, elektriciteitsmarkt, watermarkt, industriële gassen en Enlightenmentz (lichtende voorbeelden voor een duurzame toekomst). In UTILITIES vindt u projectreportages, trends in technologie, marktanalyses en interviews. Vooral de technologie krijgt aandacht waarbij wordt geschreven over toepassingen, problemen en oplossingen.


Uitgever

IndustriePerspectief b.v.


Tarievenkaart

Download de tarievenkaart


Contactpersoon

Arthur Middendorp

(070) 399 00 00

arthur@jetvertising.nl

Category
In de lijst