TVVL

Hét platform voor Gebouwgebonden installatietechniek

TVVL Magazine is de offi ciële uitgave van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, TVVL. Het is al decennialang een zeer gewaardeerd vaktijdschrift/naslagwerk voor de installatiebranche. Aan de hand van relevante thema’s als duurzaamheid, circulariteit, digitalisering en de energietransitie komen in TVVL Magazine de sectoren klimaattechniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire technieken aan bod. De oplage wordt bijna in zijn geheel op persoonlijke titel verstuurd naar eindverantwoordelijken in de sector gebouwgebonden technische installaties.

Lezers van TVVL Magazine zijn eindverantwoordelijk voor het adviseren, ontwerpen, aanschaff en en onderhouden van technische installaties in gebouwen. Specialisten zoals technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van gebouwen vinden aanslui ng bij de vereniging.

Kennisdeling
TVVL is hét kennisplatform op het gebied van installatietechniek in de gebouwde omgeving. Kennis wordt gedeeld via cursussen, inspirerende evenementen én TVVL Magazine. Met het online platform TVVL Connect verlegt TVVL haar grenzen verder.

TVVL Magazine