VindVervoerder.nl

evofenedex nieuwsflits

evofenedex n

De juiste vervoerder gezocht en gevonden!
Vanaf € 25 per maand wordt u al gevonden op al uw specialismen en/of bestemmingen Op de databank www.vindvervoerder.nl vind u bedrijven die transport en/of logistiek verzorgen voor derden. Ongeveer 20.000 verladers (evofenedex leden) die gebruik maken van logistieke dienstverleners voor het transporteren van hun goederen kunnen hierdoor eenvoudig een geschikte partner vinden via 1 loket.

www.vindvervoerder.nl is ook toegankelijk voor alle niet evofenedex
leden. Onze databank wordt geraadpleegd door vele geïnteresseerde bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor transport en logistiek.

VindVervoerder.nl

Contact:
Vincent IJff
070-3990000
vincent@jetvertising.nl